Klövern AB

På en av Klövern AB:s fastigheter i centrala Linköping fick vi möjligheten att hjälpa Gustavs El i Linköping AB med byte av vindmätare på fasad. Ett kostnadseffektivt sätt att lösa detta uppdraget var att rigga våra rep från taket och ned längs fasaden för att få en enkel och bra tillkomst till att utföra bytet. 

Stora fördelar med detta är att Klövern i detta fallet varken behöver lägga tid eller pengar för ansökan av en TA-plan till kommunen.

Vi behöver inte spärra av ett körfält alt. omdirigera trafiken för att vi ska kunna utföra arbetet. Vi spärrar av området under och runt oss som vi anser är i farozonen vid ett fall av ex verktyg. 

Det området i detta fallet var endast trottoaren som ni ser på mittenbilden.

Vi har aldrig några lösa verktyg eller delar med oss ute i repen när vi arbetar men detta är alltid en extra barriär vi vill ha då vi alla är mänskliga.

Tekniska Verken

På uppdrag av Tekniska Verken i Linköping fick vi tillgång till en av Cloettas lokaler i Ljungsbro att utföra reparation av vindspjäll, inspektion av struktur och potentiellt lösa delar som kan utgöra en fara för skador på både person och maskiner.

Efter färdigställande av det och vindspjällen åter var i funktion fick vi också möjligheten att byta alla ljusarmaturer i lokalen.

I det här tillfället fanns det ingen möjlighet att få in en lift och byggnadsställning i hela lokalen hade gjort detta väldigt kostsamt.

Vår metod via repklättring och reparbete gör detta säkert, enkelt och effektivt. Vi förflyttar oss dit vi ska, riggar ned den gamla armaturen och samtidigt riggar vi upp den nya och monterar den på plats innan vi flyttar oss vidare till nästa.

Vi gör detta samtidigt som produktionen kan fortgå som vanligt i lokalen med att producera hetvatten och ånga till Cloettas fortsatta produktion av konfektyr.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!