Vindkraft & underhåll

Industriklättrarna är nya på marknaden inom vindkraft men skaffar oss stadigt mer erfarenhet. Vi har pågående projekt på Vestas turbiner och har en bred portfolio av kunskap tillgänglig till bla, turbinservice, blad-reparationer, inspektion och service.
Vertikal Service har sedan tidigare flera underhållsavtal inom vindkraft i Norden och vi tillsammans med dem ska bygga vidare på succén och utvecklas ännu mer.
Vi tillsammans önskar vinna fler upphandlingar också i Sverige där vi kan använda vår kompetens inom blade repair tillsammans med yrkesklättring.
Inspektion på blad, nacelle och torn, med eller utan drönare. NDT-kontroll av piedestal, fundament, svetsningar. Bultkontroll och fläns samt årlig kontroll av kran och andra lyftredskap i vindmöllorna. 

Vindkraft är spännande bransch och en stor del av framtiden där vi utför underhåll på vindmöllor både onshore och offshore. Man läser stadigt om hur planerna fort går framåt och land efter land planerar för nya områden med vindkraft.

Vindkraft