Årlig kontroll och besiktning av fallskydd

Enligt lag och standard EN 365 ska all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll och besiktning. Fallselar, krokar, fallblock, slings, vajer osv ska genomgå kontroll av kompetent person och ett protokoll skal föras.
Hos oss är vi flera personer som är sakkunniga och kompetenta som kan utföra en besiktning med protokoll.
En årlig besiktning av fallskyddsutrustning är väldigt mycket mer omfattande än den dagliga kontrollen vi önskar alla utför på arbetsplatserna. Händer det en olycka är det bla vi och vår besiktning som granskas.

En kompetent person ska ha kunskaper om:

  • Produkter, system och manualer.
  • Lagar, regler och standarder.
  • Användning.
  • Risker.
  • Besiktning.
  • Andra metoder och hjälpmedel.

En referens och återkommande kund till oss är Ställningsbyggarna Bestorp.
Dom besiktar årligen sin fallskyddsutrustning hos oss. Vi hjälper samtidigt till som återförsäljare för ny fallskyddsutrustning och hjälpmedel vid arbete i höjden. Vi har tillsammans som plan att utbilda deras personal med fallskyddsutbildning samt att årligen besöka dem någon timme och prata fallskydd, metoder och hjälpmedel.
Besök och läs mer om dem på: https://www.stbbestorp.se