Olja- & gasindustri

Inom olja- och gasindustrin har vi mest och bredast erfarenhet.
Här har kunden sett alla fördelar med yrkesklättring på många platser och vid kortare arbeten istället för stora byggställningar både stående och hängandes runt på alla möjliga platser.
Vid längre projekt eller större arbeten på vissa områden kan det absolut löna sig att ha en byggställning och en enkel tillkomst.
Vår breda erfarenhet och olika yrkeserfarenheter inom våra klätterlag gör att vi ofta blir en vinnande kombination.
Oavsett om det är mekaniskt arbete, måleri, rigging med tunga lyft så kan vi bistå och dra projektet iland. Vi formar klätterlaget enligt den kompetens och certifikat som krävs och önskas av kunden för att slutföra projektet.
På plattformar och raffinaderier är det både kunskaper inom nybyggnad, rivning och underhåll som krävs och det är alltid många delmoment i projekten som skal gås igenom. Säkerheten är såklart det allra viktigaste och inget uppdrag utförs utan att säkerheten och alla barriärer är på på plats. Det gäller såklart oavsett var vi har våra uppdrag, på land, hav, vattenkraft, vindkraft, fasad osv.

Vill man arbete onshore/offshore i Norge inom olja- och gasindustrin så krävs det många olika certifikat och kurser. Det är en stor investering men det kan löna sig att utbilda sig och få se en väldigt intressant del av industrin som finns i grannlandet.