Yrkesklättring eller industriklättrare

Alla hos oss eller våra norska partners är certifierade inom NS9600 Soft Tilkomstteknikk.
Det är en norsk standard som fungerar över hela världen som motsättning till exempel IRATA eller SPRAT som Norge i främsta hand inte önskar, speciellt inte inom olja- och gasindustrin.
Det är alltid minst 2 barriärer mot fall, ett aktivt rep man belastar och ett andra rep som är back-up om någon oväntat skulle ske. I flera tillfällen är vi inkopplade på både 3 och 4 system beroende på uppdrag och hur vi enklast tar oss fram.
Det finns otroligt många fördelar med Rope Access och fler och fler hittar fördelarna både för sin egen del och för att minska påverkan på klimatet.
Att utföra underhåll på exempelvis industri eller fasad hängandes i rep istället för stora byggställningar alternativt lift kan spara både pengar och miljö.
Det är inga extra transporter av materiel som ska byggas upp, rivas eller i liftens fall transporteras till och från arbetsplats.

Inom industrin ser man stora fördelar med att produktionen kan fortgå utan störningar då man hela tiden tar sig fram för hand och har med sig verktyg som man sedan tar med sig ner från höjden efter avslutad dag.
En annan bra fördel på fasad är att vi kan arbeta utan en TA-plan som ska sökas hos kommun och polis för att exempelvis spärra av ett körfält.
Vi spärrar också av men inte i samma utsträckning med att spärra av körfält och kanske ändra trafikljusen. I samma stund vi är färdiga tar vi också bort avspärrningarna. Man ska också komma ihåg att där vi har spärrat av, där kan man alltid passera om så önskas och om man har fått godkännande av oss som äger avspärrningen.