Valla Berså i Linköping. På uppdrag av Lindstens fastigheter rengjorde vi plåt och fönsterbleck runt hela huset.

En spontan fråga från Lindstens fastigheter om vi kunde hjälpa dem med att rengöra plåt och fönsterbleck runt hela trähuset Valla Berså då det skulle bli alldeles för stor kostnad med byggställning och för svår framkomlighet med lift.
Detta är ett av flera exempel där vi kan bistå på ett säkert och effektivt sätt. Självklart startar vi alltid med en riskanalys som hela tiden är löpande under uppdragets tid.
Vi tog oss an uppdraget utan problem och kunde hänga i rep runt hela huset och utföra underhållet enligt önskemål.
Ingen TA-plan, byggställning eller lift och kunden blev otroligt nöjd av resultatet som ni också kan se på bilderna.

*Fotot i mitten ägs av Corren som också gjorde ett reportage om arbetet vi utförde på huset. 
Läs mer här
 

 

Xlent

Montage av flaggstång mitt i city!

Kunden Xlent som har lokal i en av Corems fastigheter i centrala Linköping önskade hjälp att montera flagga och flaggstång utanför deras lokaler. Vår framgångsmetod gör arbetet säkert, effektivt och väldigt kostnadseffektivt för våra kunder.

Kunden behöver inte hyra lift eller byggställning som kan kosta dyra pengar. Inte heller behöver dom lägga tid på att ansöka om en TA-plan som också utgör en större kostnad. 

Vi gör en riskanalys som kunden får ta del av. Vi spärrar synligt av området vi arbetar i eller över. Säkrar allt materiel, utrustning och självklart oss själva mot fall. 

Flaggstången riggar vi ned för att göra en inspektion på  samt kontroll av väggfästen. Nästa steg blir att montera tillbaka med den nya flaggan enligt kundens önskemål. 

Smart, säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt!

Xlent Referensprojekt

Klövern AB

På en av Klövern AB:s fastigheter i centrala Linköping fick vi möjligheten att hjälpa Gustavs El i Linköping AB med byte av vindmätare på fasad. Ett kostnadseffektivt sätt att lösa detta höghöjdsarbete valdes vi och vår metod med reparbete. Vi riggar våra rep från taket och ned längs fasaden för att få en enkel och bra tillkomst till att utföra bytet. 

Stora fördelar med detta är att Klövern i detta fallet varken behöver lägga tid eller pengar för ansökan av en TA-plan till kommunen, byggställning eller lift.

Vi behöver inte spärra av ett körfält alt. omdirigera trafiken för att vi ska kunna utföra arbetet. Vi spärrar av området under och runt oss som vi anser är i farozonen vid ett fall av ex verktyg. 

Det området i detta fallet var endast trottoaren som ni ser på mittenbilden.

Vi har aldrig några lösa verktyg eller delar med oss ute i repen när vi arbetar men detta är alltid en extra barriär vi vill ha då vi alla är mänskliga och även verktygssäkringar kan svikta.

Tekniska Verken

På uppdrag av Tekniska Verken i Linköping fick vi tillgång till en av Cloettas lokaler i Ljungsbro att utföra reparation av vindspjäll, inspektion av struktur och potentiellt lösa delar som kan utgöra en fara för skador på både person och maskiner.

Efter färdigställande av det och vindspjällen åter var i funktion fick vi också möjligheten att byta alla ljusarmaturer i lokalen.

I det här tillfället fanns det ingen möjlighet att få in en lift eller byggställning i lokalen då det hade gjort detta uppdrag och höghöjdsarbete mycket mer kostsamt.

Vår metod via repklättring och reparbete gör detta säkert, enkelt och effektivt. Vi förflyttar oss dit vi ska, riggar ned den gamla armaturen och samtidigt riggar vi upp den nya och monterar den på plats innan vi flyttar oss vidare till nästa.

Vi gör detta samtidigt som produktionen kan fortgå som vanligt i lokalen med att producera hetvatten och ånga till Cloettas fortsatta produktion av konfektyr.

Kontakta oss så berättar vi mer om oss som återförsäljare av fallskydd, reparbete, industriklättring eller höghöjdsarbete.