fallskyddsutbildning

Valla Berså i Linköping. På uppdrag av Lindstens fastigheter rengjorde vi plåt och fönsterbleck runt hela huset.

På uppdrag från Lindstens fastigheter genom att hjälpa dem med att rengöra plåt och fönsterbleck runt hela trähuset Valla Berså
då det skulle bli alldeles för stor kostnad för kund med byggställning och för svår framkomlighet med lift.

Detta är ett av flera exempel där vi kan bistå på ett säkert och effektivt sätt med yrkesklättring.
Som alltid startar vi alltid med en riskanalys som hela tiden är löpande under uppdragets tid.
Vi tog oss an uppdraget utan problem och kunde hänga i rep runt hela huset och utföra underhållet enligt önskemål.
Ingen TA-plan, byggställning eller lift och kunden blev otroligt nöjd av resultatet som ni också kan se på bilderna.

*Fotot i mitten ägs av Corren som också gjorde ett reportage om arbetet vi utförde på huset. 
Läs mer här 

Svartåfors Kraftstation. Tekniska Verken

Montage av nya kabelstegar längs hela bron och dragning av nya kablar. Kul att visa att våra metoder att effektiva och säkra.
reparbete

Håltagning och montage av nya kabelstegar med reparbete!

Kund, Tekniska Verken Nät Linköping valde oss istället för flera olika leverantörer när det ska monteras, rivas och förändras under vägen.

Kunden avstår lift och byggställning och förlitar sig på oss. Det är något vi uppskattar och gärna visar en del av våra metoder för att komma till på krångliga platser.

Vi gör en riskanalys som kunden får ta del av. Vi spärrar synligt av området vi arbetar i eller över. Säkrar allt materiel, utrustning och självklart oss själva mot fall. 

Smart, säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt!

Håltagningen utförd genom en 90cm tjock betongklack och klar för rör att lägga kablar i.

Som många gånger vi alltid tacksamma att få utföra uppdrag för olika kunder och Tekniska Verken är en av dem.
Nu stod det montage av fallskydd på önskelistan på en plats där det både var fara för högt fall men även fall till sjö.

En kort film visar hur systemet fungerar med en ”släde” som följer med vajern när man förflyttar till fram och tillbaka. Man behöver aldrig koppla om sig eller förbi en mellanförankring när man är infäst i ”släden”.  Man kan såklart också koppla in sig med både karbin eller krokar in direkt på vajern.
Detta system är monterat och godkänd för upp till 4 personer samtidigt.

Fallskyddssystem
fallskydd
fallskydd

Klövern AB

På en av Klövern AB:s fastigheter i centrala Linköping fick vi möjligheten att hjälpa Gustavs El i Linköping AB med byte av vindmätare på fasad. Ett kostnadseffektivt sätt att lösa detta höghöjdsarbete valdes vi och vår metod med yrkesklättring. Vi riggar våra rep från taket och ned längs fasaden för att få en enkel och bra tillkomst till att utföra bytet.

Stora fördelar med detta är att Klövern i detta fallet varken behöver lägga tid eller pengar för ansökan av en TA-plan till kommunen, byggställning eller lift.

Vi behöver inte spärra av ett körfält alt. omdirigera trafiken för att vi ska kunna utföra arbetet. Vi spärrar av området under och runt oss som vi anser är i farozonen vid ett fall av ex verktyg.

Det området i detta fallet var endast trottoaren som ni ser på mittenbilden.

Vi har aldrig några lösa verktyg eller delar med oss ute i repen när vi arbetar men detta är alltid en extra barriär vi vill ha då vi alla är mänskliga och även verktygssäkringar kan svikta.

Tekniska Verken

På uppdrag av Tekniska Verken i Linköping fick vi tillgång till en av Cloettas lokaler i Ljungsbro att utföra reparation av vindspjäll, inspektion av struktur och potentiellt lösa delar som kan utgöra en fara för skador på både person och maskiner.

Efter färdigställande av det och vindspjällen åter var i funktion fick vi också möjligheten att byta alla ljusarmaturer i lokalen.

I det här tillfället fanns det ingen möjlighet att få in en lift eller byggställning i lokalen då det hade gjort detta uppdrag och höghöjdsarbete mycket mer kostsamt.

Vår metod via repklättring och reparbete gör detta säkert, enkelt och effektivt. Vi förflyttar oss dit vi ska, riggar ned den gamla armaturen och samtidigt riggar vi upp den nya och monterar den på plats innan vi flyttar oss vidare till nästa.

Vi gör detta samtidigt som produktionen kan fortgå som vanligt i lokalen med att producera hetvatten och ånga till Cloettas fortsatta produktion av konfektyr.

Kontakta oss så berättar vi mer om oss som återförsäljare av fallskydd, reparbete, industriklättring eller höghöjdsarbete.