Vilka är vi?

Vi har en lång karriär bakom oss från att börja som montör för byggställning till att senare helt fokusera på reparbete eller tilkomstteknikk som man kallar det i Norge. Det är också i Norge vi har skaffat oss nästan all erfarenhet med höghöjdsarbete, reparbete, repklättring och alla dess fördelar med att ta sig till platser dit man annars inte hade kunnat ta sig utan byggställning eller lift. Man ser stora fördelar med denna arbetsmetod som är framförallt säker men också ett effektivt och miljövänligt sätt att utföra all slags underhåll inom olja- och gasanlägg både onshore och offshore. Vi har därmed erfarenhet av varv, raffinaderier, oljeplattformar, gasplattformar, fasad, bygg, anlägg, industri och infrastruktur.

Nu satsar vi på att utveckla denna metod med reparbete även i Sverige, både lokalt i Linköping och Östergötland men även i hela Sverige. Vi vet att fler och fler även här ser stora fördelar med denna arbetsmetod som i många fall kan bortse från byggställning, lift och allt dess förarbete som krävs för att ex. spärra av stora områden, vägar eller körfält.
Vi spärrar självklart också av då det är en viktig barriär för oss men vi behöver oftast inte spärra av samma och lika stora områden då vi tar oss fram med handkraft. Vi klättrar upp, ned, åt sidan, genom trånga och slutna ytrymmen. Vi är också vana att agera som räddningslag då vi aldrig utför ett uppdrag utan att ha en räddningplan klar vid en eventuell olycka eller skada på oss själva eller andra som vill utföra sitt arbete.

Med vår erfarenhet ser vi på uppdrag med lite andra ögon än vad man kanske vanligtvis gör. Vi tackar inte nej till jobb utan vi ser till att hitta en säker arbetsmetod och lösning. Inga arbeten utförs utan en riskanalys där det alltid ingår en räddningsplan om någon oförutsett skulle vara framme.

Vi utgår från Ljungsbro, ca 1 mil utanför Linköping i Östergötland.

Ta gärna kontakt vid eventuella frågor om återförsäljning, reparbete, arbete på höjd eller om ni bara är intresserade att veta mer om hur vi arbetar mot att förebygga skador på just er arbetsplats.

Med vänlig hälsning,

Industriklättrarna Sverige AB
Christopher Elvström & Tommy de Groot
+46762903049 +46708541534